AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA SKS W SZKOŁACH

AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA SKS W SZKOŁACH

Data: 2022-06-07

W ciągu kilku najbliższych dni, we wszystkich szkołach, w których odbywają się zajęcia SKS pojawią się plakaty i tablice informujące o realizacji programu.

Wszyscy  uczniowie będą mogli dowiedzieć się, po pierwsze, że takie zajęcia są, a po drugie, gdzie i w jakich terminach można na nie przyjść. Rozpoczął się właśnie kolportaż plakatów i tablic do placówek biorących udział w Programie Szkolny Klub Sportowy. Przesyłki zostały nadane na adresy szkół ze wskazaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zgodnie z pkt. 15 regulaminu Programu SKS dot. zasad uczestnictwa nauczycieli:

„Nauczyciel jest zobowiązany do informowania o realizacji Programu SKS. Informacja o Programie SKS powinna być ogólnodostępna. Nauczyciel zobowiązany jest do wywieszenia dostarczonego przez Operatora krajowego plakatu informującego/tablicy informacyjnej o Programie SKS w miejscu, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1) tablica informacyjna powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły;

2) plakaty informacyjne dotyczące Programu SKS powinny zostać umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów na terenie szkoły;

3) plakaty informacyjne z harmonogramem zajęć powinny zostać umieszczone w miejscu widocznym dla uczniów w obrębie obiektów sportowych szkoły.”

Realizacja powyższego zadania będzie weryfikowana podczas wizytacji zajęć, które są regularnie przeprowadzane na terenie wszystkich województw w placówkach biorących udział w Programie SKS.

Niezależnie od tego obowiązku, wszyscy chcemy, żeby społeczność SKS się rozwijała, a dzięki wyeksponowaniu plakatów w ogólnodostępnych miejscach w szkole, jak najwięcej osób  będzie mogło dowiedzieć się o programie, a uczniowie będą znali grafik zajęć SKS.

Zaangażowanie w realizację Programu SKS pozwala upowszechniać sport wśród dzieci i młodzieży, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa, co jest szczególnie ważne teraz, w naszej popandemicznej rzeczywistości.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2022-05-18

    #SKSkibicuje w Arenie Gliwice - ZAPROSZENIE

  • 2022-04-27

    WIOSENNA EDYCJA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

  • 2022-09-27

    „Bądź aktywny, bądź zdrowy!” akcja edukacyjna Programu Szkolny Klub Sportowy i Światowej Organizacji Zdrowia