Idea

LIST

MINISTRA

 

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo!

 

Witam serdecznie na stronie internetowej poświęconej największemu w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Programowi upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Szkolny Klub Sportowy to wyjątkowe przedsięwzięcie pod kilkoma względami. Pierwsza edycja Programu odbyła się w roku 2017 i objęła 82,61% gmin na terenie całego kraju. Miło mi poinformować, że SKS-owa społeczność stale rośnie. Cieszę się, że w tym roku rozpoczynamy naszą wspólną sportową przygodę już po raz trzeci.  Dzięki III edycji Programu Szkolny Klub Sportowy będziemy nadal nie tylko budować fundamenty zdrowego i aktywnego społeczeństwa, ale też efektywnie wyszukiwać utalentowaną sportowo młodzież.

Największy zasięg terytorialny i największa liczba uczestników – tak krótko można podsumować Program SKS. W ubiegłym roku blisko 350 tysięcy uczniów trenowało pod okiem ponad 15 tysięcy nauczycieli. Szkolny Klub Sportowy to Program korzystający ze sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS wzbogacony o nowoczesne formy aktywności, takie jak np. speed-ball, trickboard, skateboard czy climbing wall.

Jestem przekonany, że ten projekt przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zapewni im możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób. Szanowni Państwo - wspólnie możemy promować sport i wartości, których jest nośnikiem. Wierzę, że na SKS-ach każdy znajdzie coś dla siebie!

Drodzy Nauczyciele! 

Odgrywacie niezwykle istotną rolę w Programie Szkolny Klub Sportowy. To właśnie Wy najlepiej znacie predyspozycje i zainteresowania swoich uczniów. Jesteście kluczowym ogniwem tego projektu – zachęcacie, motywujecie i kształtujecie podejście do aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Budujecie ich osobowość oraz siłę charakteru. Wierzę, że Wasze zaangażowanie jest w stanie rozbudzić w nich pasję i miłość do sportu. SKS to narzędzie, które na pewno Wam w tym pomoże.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które wspierają realizację Programu. Zwracam również uwagę na istotną rolę dyrektorów szkół i  przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy zapewniają miejsce i sprzęt do realizacji zajęć.

Dziękuję również rodzicom i opiekunom najmłodszego pokolenia Polaków. Wszystkich  gorąco zachęcam do udziału w Programie SKS, który może okazać się wspaniałą sportową przygodą, mającą wpływ na całe życie! Warto dołączyć do SKS-owej społeczności!

 

Ze sportowym pozdrowieniem,  

Witold Bańka

 

IDEA

PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

STRUKTURA

PROGRAMU

CELE

PROGRAMU

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

JAK DOŁĄCZYĆ

DO PROGRAMU?

Rekrutację szkół do programu prowadzą operatorzy wojewódzcy. Jeśli jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły - skontaktuj się z operatorem. Lista operatorów jest dostępna w zakładce Kontakt.

Jeśli jesteś uczniem i chcesz dołączyć do SKS-owej społeczności zapytaj swojego nauczyciela wychowania fizycznego o mozliwość udziału w zajęciach.