FAQ

  • Do kogo jest skierowany program Szkolny Klub Sportowy?

    Program SKS jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Do grupy SKS  utworzonej w danej szkole mogą należeć tylko uczniowie tej szkoły. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego z konkretnej placówki.

  • Jak szkoła może dołączyć do programu SKS?

    Aby dołączyć do SKS należy skontaktować się z operatorem wojewódzkim  i zgłosić chęć udziału w kolejnej edycji Programu. Kontakt do wszystkich operatorów znajduje się na stronie głównej w części OPERATORZY WOJEWÓDZCY, po kliknięciu w odpowiednie logo - otworzy się strona operatora wojewódzkiego, a tam niezbędne informacji dotyczące rekrutacji grup

  • Jakie dyscypliny sportu są realizowane w ramach programu SKS?

    Nauczyciele prowadzący zajęcia mają pełną dowolność w wyborze realizowanych sportów. Najczęściej wybierane są gry zespołowe, lekkoatletyka, zajęcia ogólnorozwojowe, ale również sporty niszowe, lokalne i sezonowe.