„Bądź aktywny, bądź zdrowy!” akcja edukacyjna Programu Szkolny Klub Sportowy i Światowej Organizacji Zdrowia

„Bądź aktywny, bądź zdrowy!” akcja edukacyjna Programu Szkolny Klub Sportowy i Światowej Organizacji Zdrowia

Data: 2022-09-27

Ponad 272 000 uczniów w całej Polsce korzysta obecnie z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Poprawa kondycji dzieci i młodzieży oraz promocja aktywności fizycznej to jedno z kluczowych zadań, jak stawia sobie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program SKS w obecnej edycji, to też współpraca z World Health Organization (WHO) przy projekcie promującym aktywność fizyczną wśród najmłodszych i integrację przez sport dzieci z Ukrainy uczących się w polskich szkołach.

W poniedziałek, 26 września w hali COS Torwar w Warszawie pod hasłem: „Bądź aktywny, bądź zdrowy!” odbyło się wydarzenie sportowo- rekreacyjne Programu Szkolny Klub Sportowy. Event był też okazją do ogłoszenia współpracy Programu SKS z WHO, która opierać się będzie na organizacji bezpłatnych, dodatkowych zajęć sportowych w ramach Programu i na włączeniu ukraińskich dzieci do SKSu, co pozwoli na ich integrację z polskimi rówieśnikami. Od początku pandemii aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym znacząco spadła, co potwierdzają zarówno badania WHO, jak i Instytutu Sportu.

- Martwią nas analizy obrazujące szereg negatywnych tendencji dotykających najmłodszych – począwszy od niezdrowego żywienia skończywszy braku aktywności fizycznej. A to z kolei w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez technologie cyfrowe jest bardzo złą prognozą na przyszłość. Dlatego też robimy wiele, aby zahamować te deficyty i odwrócić niebezpieczne trendy. Przede wszystkim, tworzymy optymalne warunki dla sportu poprzez szeroką paletę programów aktywizacyjnych. Program Szkolny Klub Sportowy to największe narzędzie aktywizacyjne, którym obecnie dysponujemy. Jego skala i zasięg terytorialny pozwalają efektywnie oddziaływać na najmłodszych, którzy uczestnicząc w programie osiągają lepsze wyniki sprawnościowe niż rówieśnicy, co potwierdzono stosownymi badaniami. To namacalny dowód potwierdzający skuteczność przyjętych systemowych rozwiązań. Z tego też względu będziemy kontynuowali nasze działania w obszarze sportu powszechnego w szerszym aspekcie finansowania - budżet na rok kolejny będzie jeszcze wyższy niż tegoroczny i osiągnie poziom bliski pół miliarda zł - powiedział Arkadiusz Czartoryski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

WHO zaleca średnio 60 minut dziennie aktywności o umiarkowanej lub dużej intensywności aerobowej. Ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności, a także te wzmacniające mięśnie i kości, dzieci i młodzież powinny wykonywać co najmniej 3 dni w tygodniu. Realizacja tych wytycznych jest prostym środkiem do poprawy zdrowia społeczeństwa. Regularna aktywność fizyczna może zapobiegać chorobom serca, cukrzycy typu 2 i nowotworom, które są przyczyną prawie trzech czwartych zgonów na całym świecie. Aktywność fizyczna może również łagodzić objawy depresji i lęku oraz poprawiać procesy myślenia, uczenia się, a także ogólne samopoczucie.

W akcję „Bądź aktywny, bądź zdrowy!” zaangażowani są znani sportowcy i influenserzy, którzy docierają do dzieci i młodzieży nowoczesnymi kanałami komunikacji, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Influenserzy i osoby medialne są postrzegani przez najmłodszych, jako autorytety. Przekaz promujący aktywność i zdrowy tryb życia generowany przez znane i cenione osoby nie tylko podnosi zasięg komunikacyjny, ale sprawia też, że najmłodsi chcą więcej się ruszać i nabierają prozdrowotnych nawyków.

O programie

Podstawowym celem Programu Szkolny Klub Sportowy jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowanych jest blisko 100 różnorodnych form aktywności. Odbywają się one dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć. Program rozwija się i angażuje coraz więcej dzieci, rodziców i nauczycieli – powiększa się SKS-owa społeczność. Sport ma szczególne zadanie w procesie normalizacji codziennej aktywności w okresie po pandemii - jest ważną inwestycją w zdrowie społeczeństwa.

Program Szkolny Klub Sportowy, to w obecnej edycji:

•          272 309  dzieci – 54% chłopców i 46% dziewcząt

•          12 320  nauczycieli

•          8 098  szkół

•          100%  powiatów

•          2158 gmin

 

Od pierwszej edycji Program SKS wspiera PKN Orlen - największy sponsor polskiego sportu, który angażuje się zarówno w sukcesy zawodowych sportowców, jak i w rozwój przyszłych mistrzów.

nstytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznie wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Projekt WHO idealnie oddaje to, co robimy od lat w Polsce, czyli aktywizujemy sportowo dzieci i młodzież w naszych programach. Wiadomo, że sport nie tylko integruje dzięki wspólnej zabawie i rywalizacji, ale pomaga odetchnąć od ostatnich doświadczeń życiowych. Dzięki projektowi możemy zorganizować jeszcze więcej zajęć dla dzieci i młodzieży, z których korzystają też dzieci ukraińskie. Dzieci z Ukrainy zaprosiliśmy do programu już wiosną tego roku. Aktywność fizyczna pomaga zmagać się z traumami wojennymi i dzięki niej dzieci mogą chociaż na chwilę o nich zapomnieć -podsumowała dyrektor Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, dr Urszula Włodarczyk.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2022-06-07

    AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA SKS W SZKOŁACH

  • 2022-05-11

    Z SKS NA IGRZYSKA! SZUKAMY SPORTOWYCH TALENTÓW.

  • 2022-11-07

    UWAGA KONKURS!!! - Aktywność i zdrowie naszym wspólnym językiem