OPERATORZY WOJEWÓDZCY

SPIS

Wybierz województwo
lub sprawdź spis poniżej
 • woj. dolnośląskie
  Dolnośląska Federacja Sportu
  www.sport.wroclaw.pl
  e-mail
  sportfederacja@gmail.com dolnoslaskiszs@gmail.com
  telefon:
  71 367 33 15/16
 • woj. kujawsko-pomorskie
  Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych
  http://www.kpszs.pl/
  e-mail
  sks@kpszs.pl
  telefon:
  52 346 13 38
 • woj. lubelskie
  Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
  http://www.lzs.lublin.pl/SKS/index.html
  e-mail
  lzslublin@op.pl
  telefon:
  81 525 77 60
 • woj. lubuskie
  Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska
  http://www.szs-lubuskie.pl/
  e-mail
  biuro@szs-lubuskie.pl
  telefon:
  68 453 07 47
 • woj. łódzkie
  Łódzki Szkolny Związek Sportowy

  http://www.lszs.pl/

  e-mail
  lszs@lszs.pl
  telefon:
  42 630 73 45
 • woj. małopolskie
  Małopolski Szkolny Związek Sportowy
  http://www.mszs.krakow.pl/
  e-mail
  biuro@mszs.krakow.pl
  telefon:
  12 411 51 19
 • woj. mazowieckie
  Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
  https://insp.pl/
  e-mail
  sks.mazowieckie@insp.pl
  telefon:
  609 222 807
 • woj. opolskie
  Szkolny Związek Sportowy "Opolskie"
  http://www.szsopolskie.pl/
  e-mail
  szsopolskie2012@wp.pl
  telefon:

  609 530 697

 • woj. podkarpackie
  Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
  http://szs.rzeszow.pl/
  e-mail
  podkarpackiszs@wp.pl
  telefon:
  17 856 44 82
 • woj. podlaskie
  Podlaska Federacja Sportu
  https://pfs.podlasie.pl/
  e-mail
  sportbial@poczta.onet.pl
  telefon:
  85 743 50 38
 • woj. pomorskie
  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
  http://www.wszs.pomorze.pl/
  e-mail
  biuro@wszs.pomorze.pl
  telefon:
  601 348 843
 • woj. śląskie
  Śląski Szkolny Związek Sportowy
  http://www.slaskiszs.com.pl/
  e-mail
  sksslask@gmail.com
  telefon:
  32 255 34 35
 • woj. świętokrzyskie
  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
  http://www.wszs.kielce.pl/
  e-mail
  wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl
  telefon:
  41 341 64 40
 • woj. warmińsko-mazurskie
  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy
  http://www.szs.olsztyn.pl
  e-mail
  wmszs@szs.olsztyn.pl
  telefon:
  89 534 32 40
 • woj. wielkopolskie
  SZS Wielkopolska
  http://szswielkopolska.pl/sks/
  e-mail
  szs.wielkopolska@wp.pl
  telefon:
  660 429 009
 • woj. zachodniopomorskie
  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie
  http://www.wszsszczecin.pl
  e-mail
  wszs@szczecin.home.pl
  telefon:
  91 48 42 170