Rejestracja

INSTRUKCJA DLA NOWYCH NAUCZYCIELI:

DANE OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA

Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków w tym: z co najmniej jednej małej i jednej dużej litery oraz jednego znaku specjalnego lub cyfry
Zapoznałem się z Polityką Prywatności Programu Szkolny Klub Sportowy. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w niej zawartych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji programu Szkolny Klub Sportowy (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych).