WIOSENNE TESTY SPRAWNOŚCIOWE - START!

WIOSENNE TESTY SPRAWNOŚCIOWE - START!

Data: 2023-04-18

SKSowi Nauczyciele, SKSiaki, zaczynamy czas wiosennych testów sprawnościowych. Dwa razy w roku wszyscy uczestnicy zajęć w Programie Szkolny Klub Sportowy muszą zmierzyć się z próbami sprawnościowymi.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. rozpoczynamy wiosenną edycję testów. Na rozpoczęcie testu w dzienniku SKS oraz rozpoczęcie realizacji pomiarów i prób Nauczyciele mają czas do 25 maja 2023 r. Termin realizacji testów ma dać obraz wpływu aktywności szkolnej oraz zajęć SKS na kondycję fizyczną dzieci.

Przypominamy, że od ostatniej edycji testów (jesień 2022 r.) realizowane są następujące próby:

 1. Podpór na przedramionach w leżeniu przodem (plank - deska),
 2. Bieg wahadłowy 10x5 m,
 3. Wytrzymałościowy 20 m bieg wahadłowy (beep-test),
 4. Skok w dal z miejsca (próba nieobowiązkowa).

Próby mogą być realizowane w zamkniętych obiektach. Wyjątek to beep-test, który w przypadku braku dostępu do odpowiednio dużej sali sportowej będzie musiał być zrealizowany na świeżym powietrzu. Warunki pogodowe nie stanowią zatem istotnej przeszkody w realizacji prób sprawnościowych.

W dzienniku elektronicznym została uruchomiona możliwość rozpoczęcia testów sprawnościowych w grupach ćwiczebnych, na co Nauczyciele mają czas od 18 kwietnia do 25 maja. Od momentu rozpoczęcia testu w dzienniku elektronicznym na jego realizację i wysłanie jest 21 dni.

Prawidłowy przebieg realizacji testów sprawnościowych obejmuje:

 1. Rozpoczęcie testu w dzienniku elektronicznym SKS.
 2. Realizacja pomiarów i prób.
 3. Wprowadzenie i wysłanie wyników w dzienniku elektronicznym SKS.

Na wypełnienie wszystkich trzech zadań Nauczyciele mają maksymalnie 21 dni. Zatem prosimy rozpoczynać procedurę badania mając już zaplanowane wszystkie działania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną instrukcją realizacji i wysłania wyników testów sprawnościowych: LINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczego: LINK

Przypominamy, że realizacja testów sprawnościowych w każdej grupie ćwiczebnej jest obowiązkiem nauczyciela realizującego Program SKS. Należy pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku realizacji testów będzie złamaniem warunków umowy, wywoła konsekwencje prawne i wstrzyma wypłatę wynagrodzenia.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

 • 2023-01-11

  #programSKS w 2023 roku! Do zobaczenia na zajęciach!

 • 2022-11-07

  UWAGA KONKURS!!! - Aktywność i zdrowie naszym wspólnym językiem

 • 2023-06-02

  „Bądź aktywny, bądź bezpieczny!” – akcja edukacyjna Programu Szkolny Klub Sportowy.