Idea

LIST

MINISTRA

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie na stronie internetowej poświęconej największemu w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Programowi upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Szkolny Klub Sportowy to wyjątkowe przedsięwzięcie pod kilkoma względami. Pierwsza edycja Programu odbyła się w roku 2017 i objęła 82,61 % gmin na terenie całego kraju, a jego skala stale rośnie. W tym roku na realizację Programu SKS przeznaczyliśmy 54 mln złotych. Umożliwia to realizację zajęć sportowych we wszystkich powiatach na terenie kraju - planowany jest udział blisko 300 000 dzieci i młodzieży.

Szkolny Klub Sportowy to Program korzystający ze sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS. Z założenia jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jestem przekonany, że ten projekt przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zapewni im możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób.

 

Drodzy Nauczyciele! Odgrywacie niezwykle istotną rolę w Programie Szkolny Klub Sportowy. To właśnie Wy najlepiej znacie predyspozycje i zainteresowania swoich uczniów. Jesteście kluczowym ogniwem tego projektu – zachęcacie, motywujecie i kształtujecie podejście do aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Budujecie ich osobowość oraz siłę charakteru. Wierzę, że Wasze zaangażowanie jest w stanie rozbudzić w nich pasję i miłość do sportu. SKS to narzędzie, które na pewno Wam w tym pomoże.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które wspierają realizację Programu. Zwracam również uwagę na istotną rolę dyrektorów szkół i  przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy zapewniają miejsce i sprzęt do realizacji zajęć.

 

Dziękuję również rodzicom i opiekunom najmłodszego pokolenia Polaków. Wszystkich  gorąco zachęcam do udziału w Programie SKS, który może okazać się wspaniałą sportową przygodą, mającą wpływ na całe życie!

 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Witold Bańka

 

IDEA

PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

STRUKTURA

PROGRAMU

CELE

PROGRAMU

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

Rekrutację szkół do programu prowadzą operatorzy wojewódzcy. Jeśli jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły - skontaktuj się z operatorem. Lista operatorów jest dostępna w zakładce Kontakt.

Jeśli jesteś uczniem i chcesz dołączyć do SKS-owej społeczności zapytaj swojego nauczyciela wychowania fizycznego o mozliwość udziału w zajęciach.