Zmiany w prowadzeniu #zajęćSKS

Zmiany w prowadzeniu #zajęćSKS

Data: 2020-05-18

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmianie ulegają zasady prowadzenia zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć SKS musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy. Nowe zasady reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r., zgodnie z którym dopuszcza się prowadzenie zajęć:

- na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych i zamkniętych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), otwartych obiektach do paintballu, przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,

- na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,

- na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi, odpowiednio:

12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2),

16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2),

24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000 m2),

32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2),

- na otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,

- przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji,

- na otwartych i zamkniętych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu, z wyłączeniem jego obsługi.

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym możliwe jest jedynie po udostępnieniu obiektu przez podmiot zarządzający, który:

- weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

- wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), z wyłączeniem obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b tiret piąte i szóste,

- zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

- dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

- zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

- osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI