Zajęcia SKS w czasie pandemii COVID-19

Zajęcia SKS w czasie pandemii COVID-19

Data: 2020-11-09

Zajęcia SKS w czasie pandemii COVID-19

Drodzy Nauczyciele,

Od poniedziałku, 9 listopada br. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zostało ograniczone funkcjonowanie szkół. Szkoły obligatoryjnie przechodzą na nauczanie zdalne we wszystkich klasach.  Zasada ta nie dotyczy szkół specjalnych. Od soboty, 7 listopada obowiązuje też rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID-19.

Żaden z tych aktów prawnych nie zmienia zasad organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, również tych pozalekcyjnych, realizowanych w szkołach. Oznacza to, że zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą się odbywać. Zajęcia muszą być organizowane przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

W szkołach JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS TYLKO za zgodą dyrekcji szkoły oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego - przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W/w rozporządzenia utrzymały możliwość przemieszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia bez opieki dorosłych, w dni powszednie, w godz. 8-16, pod warunkiem, że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. Uczestnicy zajęć sportowych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w ich trakcie. Obowiązek ten jest w drodze na zajęcia i podczas powrotu z nich.

Przepisy prawa ciągle zezwalają na organizację zajęć sportowych również na basenach i w siłowniach, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, jak i w terenie otwartym.

Nauczyciel, który ma zgodę dyrekcji szkoły, podejmując decyzję o kontynuowaniu realizacji Programu SKS, powinien brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną na danym obszarze. W przypadku, gdy liczba zachorowań w danej szkole, czy gminie jest wysoka, rekomenduje się odwołanie zajęć. W obecnej sytuacji, to prowadzący zajęcia ocenia, czy udział w nich nie stanowi zagrożenia dla uczestników.

O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SKS, będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad organizacją Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2021. W ostatnich tygodniach sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała budżet przeznaczony na przyszłoroczną edycję Programu. Operator Krajowy, we współpracy z Operatorami Wojewódzkimi, przygotował propozycję zmian w zasadach realizacji Programu, które mają usprawnić organizację zajęć. Rekomendacje te zostały przekazane do odpowiedniej komórki Ministerstwa, które przygotowuje decyzję o ogłoszeniu Programu. Decyzja ma uwzględniać szczególne zasady obowiązujące w czasie pandemii i ich wpływ na nasze zajęcia sportowe.

Realizacja jesiennej edycji testów sprawnościowych ponownie została mocno utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiona. Informujemy, że wszystkie rozpoczęte testy w systemie, które nie mogą zostać zrealizowane i uzupełnione oraz te, które zostały zrealizowane i uzupełnione częściowo – należy wysłać – wpisując nieobecność uczniom, którzy nie zostali poddani próbom lub zaznaczając przy konkretnych próbach, których nie udało się zrealizować, że próba nie została wykonana.

Jeżeli nauczyciel do tej pory nie rozpoczął testu sprawnościowego swojej grupie lub grupach ćwiczebnych – powinien to zrobić do 31 października, niezależnie od tego, czy będzie miał możliwość zrealizowania prób wśród uczestników, czy nie. Test bezwzględnie należy wysłać z wpisanymi wynikami pomiarów lub – w przypadku braku możliwości ukończenia testu – z oznaczeniem niezrealizowania prób lub zaznaczeniem nieobecności uczniów. Jeżeli nauczyciel nie rozpocznie testu do 31 października, test zostanie uruchomiony automatycznie, a na jego uzupełnienie i wysłanie będzie standardowe 21 dni.

W sprawach technicznych związanych z w/w kwestiami dot. uzupełniania i wysyłania testów sprawnościowych, odsyłamy do instrukcji, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” w dzienniku SKS.

Informacje o wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach będą pojawiały się na bieżąco na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl oraz na facebookowym profilu Szkolny Klub Sportowy.

 

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2020-10-01

    #brygadaSKS - wyniki konkursu

  • 2020-09-16

    Konferencja prasowa #programSKS - "Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii"

  • 2020-11-24

    SKS 2021 - nabór. Dołącz do SKS-owej społeczności!