TESTY SPRAWNOŚCIOWE - dlaczego warto je realizować?

TESTY SPRAWNOŚCIOWE - dlaczego warto je realizować?

Data: 2019-05-21

Jednym z założeń Programu Szkolny Klub Sportowy jest realizacja testów sprawnościowych. Przypominamy, że to już ostatni moment na wykonanie wiosennej tury testów!

- Dzięki tym testom dokonuje się rozpoznania przejawów poziomu rozwoju fizycznego poprzez pomiar wysokości i masy ciała oraz badania sprawności fizycznej poprzez diagnozę wybranych przejawów sprawności fizycznej poprzez pomiar czasów zwisu na drążku na ugiętych ramionach, biegu sprinterskiego na 50 m oraz biegu wytrzymałościowego na 600, 800 lub 1000 m w zależności od płci i wieku badanych dzieci. - mówi dr Janusz Dobosz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Dlaczego te badania są tak ważne, dlaczego warto monitorować sprawność?

Dlatego, że możemy mierzyć zdrowie człowieka. Uczyć dzieci i młodzież samokontroli i samooceny kondycji fizycznej, pozwalać im określać stan jednego z przejawów ich zdrowia.

Dlatego, że możemy zadbać o biologiczną jakość przyszłych pokoleń.

Dlatego, że możemy zapewnić dzieciom i młodzieży lepszą jakość dorosłego życia.

Dlatego, że uczymy świadomej profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Dlatego, że uczymy poznawać siebie, wyznaczać granice własnych możliwości, uczyć pracy nad sobą i samodoskonalenia się.

Jakie informacje możemy uzyskać realizując pomiary i testy w ramach programu SKS?

Jak się zmieniają na przestrzeni lat przejawy kondycji fizycznej najmłodszych pokoleń Polaków?

Jak się zmienia każde z dzieci uczestniczących w Programie SKS w kolejnych latach jego trwania? Czy dzieci i młodzież uczestniczące w SKS-ie poprawiają swą sprawność fizyczną?

Jak zmienia się kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce na przestrzeni lat?

Badania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce prowadzone są od lat trzydziestych XX wieku. W latach 1979-2009 obserwowano systematyczną poprawę wysokości ciała, szczególnie intensywną między 1989 a 1999 rokiem. Okres 1999-2009 to zmniejszenie się przyrostów wysokości ciała. Nieco inaczej wyglądają zmiany masy ciała, dla których zarejestrowano przyrosty w każdej kolejnej dekadzie. Te niewspółmierne względem zmian wysokości przyrosty masy ciała powodują znaczące zwiększanie się wskaźnika BMI ujawniające wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością.

Obserwowanym przyrostom badanych przejawów rozwoju fizycznego (w przypadku masy ciała nawet zbyt wielkim) towarzyszy systematyczny od 1989 roku spadek sprawności fizycznej, dotykający wraz z biegiem czasu coraz większej liczby jej przejawów. W dekadzie 1999-2009, jedyną spośród dziewięciu prób sprawnościowych, w której nie zanotowano pogorszenia wyników była próba mierząca siłę ścisku ręki. We wszystkich pozostałych zanotowano pogorszenie rezultatów, przy czym w zwisie na drążku na ugiętych ramionach, biegu długim (600, 800 lub 1000 m), 12-minutowym biegu wytrzymałościowym Coopera, skoku w dal z miejsca, biegu na 50 m oraz skłonie tułowia w staniu w przypadku chłopców uzyskiwane wyniki były znacznie słabsze od tych notowanych przez dzieci i młodzież w Polsce w 1979 roku, w szczycie kryzysu społeczno-ekonomicznego schyłku komunizmu.

Zjawisko to profesor Ryszard Przewęda nazwał syndromem rozwierających się nożyc, których jednym ramieniem jest poprawiający się wraz z upływem czasu rozwój fizyczny, drugim ramieniem jest pogarszająca się coraz bardziej od 1989 roku sprawność fizyczna.

 

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2019-05-27

    #SKSnaŚląskim czyli kibicujmy razem na Memoriale Kusocińskiego

  • 2019-05-24

    Kilka dni z siatkówką w roli głównej czyli #SKSkibicuje

  • 2019-05-30

    Wiek biologiczny, test skoczności i inne badania w Instytucie Sportu