Rusza druga edycja programu SKS!

Rusza druga edycja programu SKS!

Data: 2018-02-01

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na operatorów wojewódzkich i operatora krajowego programu Szkolny Klub Sportowy! Wyniki znajdują się pod adresem https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2219,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-.html, a kontakt do operatorów pod adresem:

https://szkolnyklubsportowy.pl/strona-glowna/operatorzy-wojewodzcy

Z deklaracji operatorów wynika, że w ramach programu będzie funkcjonować ok. 17 000 grup ćwiczebnych. W zajęciach SKS weźmie udział ok. 340 000 dzieci i młodzieży szkolnej.

Przypominamy ideę i założenia programu Szkolny Klub Sportowy:

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych. Druga edycja programu realizowana jest od stycznia/lutego do grudnia 2018r.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2017-12-18

    Program "Szkolny Klub Sportowy" - konkurs na operatora krajowego i wojewódzkiego programu

  • 2017-11-30

    Pierwszy rok za nami - podsumowaliśmy 1. edycję programu

  • 2018-01-23

    #SKSłączyPOKOLENIA – Łącznościowcy odebrali nagrody!