#programSKS - WRACAMY NA ZAJĘCIA!

#programSKS - WRACAMY NA ZAJĘCIA!

Data: 2021-04-16

Po kilku tygodniach zawieszenia Programu Szkolny Klub Sportowy, na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, możemy wrócić na nasze, sportowe zajęcia. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach.

Co najmniej do 25 kwietnia, możliwa jest organizacja zajęć sportowych na obiektach otwartych. Boiska przyszkolne, bieżnie lekkoatletyczne, Orliki, korty tenisowe, to miejsca, w których do aktywności fizycznej mogą wrócić uczestnicy Programu SKS. W/w Rozporządzenie nakłada pewne ograniczenia, których należy przestrzegać:

- w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób - taki jest limit dla osób przebywających na obiekcie, 

- organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach,

- między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie,

- w czasie zajęć (i TYLKO w czasie zajęć) uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami.

Zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych.

Od soboty, 17 kwietnia w elektronicznym dzienniku SKS zostaną przywrócone wszystkie funkcjonalności tak, żeby nauczyciele mogli planować zajęcia i raportować ich realizację.

Mimo że powrót do pełnej, stacjonarnej nauki w szkołach będzie możliwy, być może, dopiero za kilka tygodni,  nauczyciele mogą już organizować zajęcia na otwartych obiektach i zachęcać do udziału w nich SKSiaki. Oczywiście zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. W drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych.

Program Szkolny Klub Sportowy  ma wspierać rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzież możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Ten cel jest szczególnie ważny w dobie pandemii COVID-19. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że w związku z ograniczeniami w dostępie do różnych form aktywności, wynikającymi z m.in. unormowań prawnych, które mają na celu zapobieganie rozwojowi epidemii, wyraźnie spadła sprawność fizyczna naszych SKSiaków. Badania socjologiczne pokazują, że w wyniku mniejszej aktywności fizycznej, w porównaniu do lat ubiegłych, zwiększyła się ilość dolegliwości zdrowotnych, też w sferze emocjonalnej.

W tej sytuacji zajęcia prowadzone w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą być narzędziem do odwrócenia tego trendu. Każda możliwość podjęcia aktywności fizycznej może okazać się „na wagę złota”. Nie bez powodu podkreśla się, że ruch to lek – a dodatkową dawkę tego naturalnego lekarstwa dzieci, młodzież otrzymują na zajęciach organizowanych w ramach Programu.

Sport ma szczególne zadanie w procesie normalizacji codziennej aktywności w okresie pandemii. Przy zachowaniu przygotowanych zasad reżimu sanitarnego, sport staje się nie tylko ważną inwestycją w zdrowie społeczeństwa. Podczas zajęć, uczestnicy pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego mają szansę rozwijać swoją sprawność fizyczną, zdrowie, pasję i odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując w sporcie – to bardzo ważne dla kondycji fizycznej i psychicznej.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI