Nowe zasady obowiązujące podczas #zajęćSKS

Nowe zasady obowiązujące podczas #zajęćSKS

Data: 2020-06-03

ZMIANY W PROWADZENIU ZAJĘĆ SKS

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmianie ulegają zasady prowadzenia zajęć w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć SKS musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy. Nowe zasady reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r., zgodnie z którym:

- w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym, zarówno na obiektach sportowych otwartych i zamkniętych oraz na terenach otwartych (lasy, parki itp.), może uczestniczyć nie więcej niż 150 uczestników. Wyłączone z tej zasady są pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób. Zajęcie lub wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności;

- z basenów (od 6 czerwca 2020 r.) może korzystać do 4 osób na tor, a jednorazowo liczba korzystających z basenu nie może przekraczać połowy obłożenia obiektu, ale nie więcej niż 150 uczestników. Wykluczony jest udział publiczności;

Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z basenów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju à  https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zajęć na siłowniach i w klubach fitness dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych prowadzonych w terenie otwartym:

- weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

- dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

- zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

- dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

- zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

 

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu:

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2020-06-01

    SKS-owe życzenia z okazji Dnia Dziecka

  • 2020-05-11

    SKS w czasie epidemii. Najczęściej zadawane pytania

  • 2020-06-24

    Biathlon nawet latem! - wizytacja #zajęciaSKS na Dolnym Śląsku!