Inauguracja II edycji programu SKS w województwie łódzkim.

Inauguracja II edycji programu SKS w województwie łódzkim.

Data: 2018-02-27

26 lutego odbyła się konferencja otwierająca II edycję programu w województwie łódzkim, której organizatorem był Łódzki Szkolny Związek Sportowy.

Prezes łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Sylwester Pawłowski bardzo cieszy się z tak dużej kwoty przeznaczonej na SKS-y, bo w zeszłym roku program cieszył się olbrzymim powodzeniem wśród uczniów wszystkich rodzajów szkół. - W ubiegłym roku blisko dziesięć tys. uczniów szkół województwa łódzkiego brało w tej akcji udział i to jest najlepsze potwierdzenie tego, jak bardzo jest to potrzebne na co dzień. Ważne, by stworzyć warunki bezpiecznego spędzania wolnego czasu na terenie szkoły, bo nie wszystkie szkoły dysponują odpowiednim ku temu zapleczem sportowym. Natomiast wszystkie szkoły przejawiają wolę uczestnictwa i to znaczy, że pomysł jest trafiony - powiedział Pawłowski. 

 

W ramach programu SKS najczęściej wybierane formy aktywności to gry zespołowe, lekkoatletyka oraz gry i zabawy ruchowe. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS przeznaczone są dla przede wszystkim dla dzieci i młodzieży mniej aktywnej fizycznie.

Wojciech Ulatowski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest zadowolony, ze jego szkoła bierze udział w programie SKS pomimo, że znajdują się w niej oddziały sportowe. Program SKS w ZSO na 8 przeznaczony jest dla uczniów, którzy na co dzień nie mają dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. - Ważne jest, by uczniowie poza godzinami wychowania fizycznego, mieli dodatkowe możliwości uprawiania sportu. Dzieci siedzą przy komputerach, ciężko jest im wyjść z domu, a jeszcze trudniej spotkać się na wspólne uprawianie sportu. SKS-y coś takiego umożliwiają i zarówno nauczyciele, jak i dzieci są bardzo zadowoleni z tego, że mają możliwość rozwijania swoich ambicji i pasji sportowych. To wszystko będzie skutkowało tym, że nasze społeczeństwo będzie zdrowsze - dodał Ulatowski. 

Chęć wzięcia udziału w programie Szkolny Klub Sportowy zadeklarowali przedstawiciele wszystkich powiatów i gmin z województwa łódzkiego. W dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego będzie mogło wziąć udział blisko 19 tys. uczniów.

GALERIA

ZOBACZ INNE

AKTUALNOŚCI

  • 2018-02-12

    Ruszyła kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy

  • 2018-01-23

    #SKSłączyPOKOLENIA – Łącznościowcy odebrali nagrody!

  • 2018-03-02

    WYŚCIG KRETÓW, TOCZENIE KŁODY, BALON NA RAKIETCE – program SKS na Mazowszu wystartował!